Hakkımızda

Otelcilik yatırımlarınızın çözüm ortağı olarak her aşamada yanınızdayız.

Access Otelcilik, turizm yatırımcılarına yatırıma karar verme aşaması ile başlayan ve proje geliştirmesi ile devam eden süreçte yol arkadaşlığı yapar. Yatırım projelerinde fizibilite çalışmaları, yatırım projesinin konsepti, otel yönetim modelleri, yerel veya uluslararası otel gruplarının seçimi ile anlaşmalar, otel projelerinin mimari planlamasında operasyonel verimliliğin değerlendirilmesi konularında yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermektedir. Access aynı zamanda ön açılış ile başlayıp otel operasyonu ile devam eden süreçte, yatırımcılara mal sahibi temsilciliği, varlık yönetimi veya otel yönetim hizmetleri sağlamaktadır. 30 yılı aşkın tecrübeye sahip ekibi ile Access, turizm ve otelcilik sektöründeki global birikimini; ince detaylara gösterdiği özen ile birleştirerek; yatırımcı için doğru çözümler sunar. Sektördeki genel uygulamalardan farklı olarak, Access’i ayrıştıran özelliği, uluslararası otel operasyonlarındaki deneyimini ve uzmanlığını, yatırımın tüm planlama ve ön açılış aşamalarına yansıtarak; yatırımcıya verimli bir operasyon için tüm anahtarları sunmasıdır. Aynı zamanda uluslararası markalarla olan yakın işbirliği ve çalışma prensiplerine hakimiyeti sayesinde, franchise otellerin ön açılış sürecini rahat ve verimli bir şekilde yönetir.

Uzun soluklu işbirlikleri için güçlü yönlerimiz.

Pazar ihtiyaçlarına ve projeye uygun konsept geliştirme

Konsept önerisi, ilgili projenin en iyi, en doğru kullanımına göre yapılır. Bölge ve sektör ile ilgili araştırma verileri ve rakip analizi dikkatle değerlendirilerek; ürünün fiziksel özelliklerini, alan programını ve ürünün rakiplerinden farklılaşacağı noktaları içeren konsept çalışması, müşteriye en doğru kullanım ile ilgili yol gösterecek şekilde sunulur.

Projeye uygun markaların ve yönetim modelinin belirlenmesi

Müşteriden gelen, projenin lokasyonunu ve alan planını içeren brief ve/veya fizibilite çalışması doğrultusunda, Access müşterisine projesi için en uygun operatörü seçmesine imkan tanıyacak detaylı bir analiz sunar. Yapılan analizler ve operatör toplantıları ışığında Access, müşterisini seçilen operatör ile pazarlık sürecinde destekleyerek, olası en uygun şartları içeren iyi niyet mektubunun imzalanmasına destek olur

Operasyonel verimliliğe yönelik proje yönetimi

Sektördeki genel uygulamalardan farklı olarak, Access’i ayrıştıran özelliği, uluslararası otel operasyonlarındaki deneyimini ve uzmanlığını, yatırımın tüm planlama ve ön açılış aşamalarına yansıtarak; yatırımcıya verimli bir operasyon için tüm anahtarları sunmasıdır.

Ön açılış sürecinin rahat ve pürüzsüz yönetimi

Uluslararası markalarla olan yakın işbirliği ve çalışma prensiplerine hakimiyeti sayesinde, franchise otellerin ön açılış sürecini rahat ve verimli bir şekilde yönetir.

Vizyon

Vizyonumuz, Türkiye’de ve Balkanlarda yatırımcıların en çok çalışmayı tercih ettiği Otel Yönetim şirketi olmaktır.

Misyon

Misyonumuz, müşterilerimize veya ekiplerine her görüşmede fayda sağlamaktır.

Değerler

İnanç: Çalışanlarımızın sorumluluk aldıklarına ve yapabileceklerinin en iyisini yaptıklarına olan inancımız tamdır. Eğer birine inanır ve bunu gösterirseniz, bu kişi güveninize layık olmak için elinden gelen herşeyi yapacaktır.
Bütünlük: Şeffaf olmak. En yüksek etik standartları kurmak ve uygulamak; her durumda doğru olanı yapmak, hem misafirlerimize, hem çalışanlarımıza, hem topluma, hem de kendimize olan davranışlarımıza yüksek etik değerleri yansıtmak.
Güven: Gerçeğe ve dürüstlüğe değer verilen, açık iletişimin olduğu, çalışanların fikirlerini, doğru olduğunu düşündüklerini ortaya koymakta özgür hissettikleri bir çalışma ortamı yaratmak.
Kalite: Yaptığımız her işte elimizden gelenin en iyisini yapmak, akisyonlarımızın sonuçlarının sorumluluğunu almak.
Saygı ve Empati: Başkalarının davranışlarının altında yatan sebebi anlamaya çalışmak. Çalışma arkadaşlarımızı ve misafirlerimizi anlamaya çalışmak ve onları kabul etmek, onlara bize davranılmasını istediğimiz gibi davranmak – özel ve değerli bireyler olarak.

Access'in Otel Yönetim Felsefesi

  • Access’in yönetim anlayışında “vicdan” birinci önceliğimizdir.
  • Liderlik anlayışımız, her görüşmede çalışanlarımıza bir bilgi, görüş, perspektif katmaktır.
  • Bir insanı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmadan çalışanlarımızdan vazgeçmeyiz.
  • Açık iletişime, ekip çalışmasına önem veririz, kararlarımızı egomuza göre değil, işin gerekliliklerine ve vicdanımıza göre alırız.
  • Açık ve ulaşılabiliriz, ültimatom vermeye değil, farkındalık yaratmaya ve çözüm için destek vermeye odaklıyız. Dinlemeye, anlamaya, alışılageldik yöntemleri sorgulamaya açığız, yeni dünyanın gerekliliğinin bu olduğuna yürekten inanıyoruz.
  • Örnek teşkil eden başarılı uygulamalara, farklı organizasyonlarda yer vermenin önemine inanıyoruz, ültimatom vererek değil, yöneticilerimizle fikir alışverişi yapıp birlikte karar vererek.
  • Günlük operasyonel kararların değil ama yönetsel, stratejik ve kriz yönetimi gerektiren kararların bir parçası oluruz, hem yatırımcıyla, hem de otel markalarıyla olan anlaşmamız bunu gerektirir.