Varlık Yönetimi & Mal Sahibi Temsilciliği

Varlık Yönetimi & Mal Sahibi Temsilciliği

Access varlık yönetimi konusundaki sistematik yaklaşımıyla; finansal performansı desteklemek adına verimliliği artırma yöntemleri konusunda yatırımcıya katma değer sağlayarak, yönetim sözleşmelerinin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesine destek olur.

  • Finansal performansı değerlendirmek
  • Bütçe müzakerelerinde yatırımcıya destek vermek
  • Rakiplere göre performansı kıyaslamak
  • Markanın performansını değerlendirmek
  • Demirbaş Yatırımı Kararını Değerlendirmek
  • Emlak piyasası koşulları, trendler ve döngüleri değerlendirmek
  • Elden çıkarma, yeniden finansman ve yenileme için uygun zamanlamanın belirlenmesi